Proces Inwestycyjny
Jak to działa?
Kodeks Budowlany
Proces Budowlany Krok po Kroku
Proces Inwestycyjny

Uzyskanie pozwolenia na budowę jest procesem tak złożonym i wewnętrznie skomplikowanym, że w powszechnej opinii oceniane jest w kategoriach "misji niemożliwej". Wnikliwa analiza pozwala jednak uporządkować ten proces w przyczynowo- skutkowym schemacie, co ułatwia zrozumienie jego sensu i ułatwia poruszanie się w gąszczu procedur.

Każdy proces przygotowania procesu inwestycyjnego składa się z 10-ciu podstawowych etapów. Są nimi:

- zdefiniowanie inwestora;
- zdefiniowanie celu inwestycyjnego;
- rozpoznanie uwarunkowań planistycznych;
- rozpoznanie uwarunkowań przepisów odrębnych;
- rozpoznanie uwarunkowań własnościowych;
- wybór zespołu projektowego;
- opracowanie projektu budowlanego;
- wyznaczenie O-O-O (obszaru oddziaływania obiektu);
- uzyskanie pozwoleń, uzgodnień, opinii;
- postępowanie administracyjne.

Początkujący inwestorzy, szczególnie ci, którzy swoją wiedzę opierają o doświadczenia budowy małej inwestycji (n.p. domu jednorodzinnego), mogą odnosić wrażenie, że udało im się uzyskać decyzję pozwolenia na budowę prostszą metodą, bez konieczności odnoszenia się do niektórych z wymienionych etapów. Jest to błędna ocena.

Doświadczeni inwestorzy wiedzą, że ich mniej doświadczeni koledzy od tzw. małych inwestycji przeszli przez niektóre etapy bezwiednie, często automatycznie. Nie oznacza to jednak, że wyżej wymienione etapy nie istnieją. Jak już zaznaczyliśmy na wstępie istnieją zawsze, i zawsze składają się z 10-ciu podstawowych etapów. 
Proces InwestycyjnyJak to działa?